Andrii Mozhar

Vzdělání

  • Bc., České vysoké učení technické v Praze
  • Ing., České vysoké učení technické v Praze (aktuálně)
  • Lappeenranta University of Technology ve Finsku (exchange)

Jazyky

  • čeština
  • angličtina
  • ruština

OdbornostStrojní inženýrství, Obnovitelné zdroje, Analýza dat

Andrii Mozhar je zaměřen primárně na posouzení možností provedení inovačního rozvoje objektů nebo oblasti z hlediska úspor a energetické hospodárnosti. Zabývá se návrhem zdrojů v podobě tepelných čerpadel, FV panelů a vysoce účinného spalovacího zařízení využívajícího možnosti kombinované výroby elektřiny a tepla. Jeho hlavním úkolem je tvorba finančních a technických modelů jednotlivých konceptů zdrojů energie za účelem návrhu optimálního řešení s ohledem na lokalitu a aktuální stav trhu.

Aktuálně je studentem magisterského programu FS ČVUT energetika a procesní technika. Během svého bakalářského studia získal zkušenost s návrhem zdroje pro centrální zásobování teplem s respektováním současných ekologických trendů ve světě. Přeje si uplatnit své odborné znalosti a zodpovědnost ve vývoji společnosti a získat více praktických zkušeností těsně propojených se studiem.