Elektromobilita pro bytové domy

Proč je vystavění dobíjecí infrastruktury pro Váš bytový dům zajímavé?

Možnost dotací

Dotace ČR a EU na pořízení elektrických vozů a výstavbu infrastruktury

Příprava na budoucnost

Masový příchod elektromobility je pouhou otázkou času a je nasnadě, že dobíjecí infrastrukturu bude nutné stavět nejen u zaměstnavatelů a dálnic, ale také v rezidenčních oblastech.

Technologický status

Bytové domy s existující dobíjecí infrastrukturou jsou atraktivní pro progresivně smýšlející zájemce.

A jak Vám může s implementací dobíjecí infrastruktury pomoci EPDOR?

Shrnutí legislativních požadavků

Pomůžeme Vám se zorientovat v jednotlivých požadavcích týkajících se např. energetického zákona, životního prostředá, provozovatele distribuční soustavy, stavebního zákona atd.

Sestavení procesní mapy implementace

Zpracujeme pro Vás dokument, popisující jednotlivé kroky a s nimi spojené administrativní či technické úkony, nutné pro implementaci dobíjecí infrastruktury.

Výběr technologie


Na základě Vašich požadavků a pravděodobných budoucích potřeb vydefinujeme vhodné a s Vaší situací kompatibilní technologie.

Uživatelský systém 

Vypracujeme pro Vás způsob, jak zajistit, aby docházelo k co nejefektivnějšímu využívání parkovacích míst s dobíjecí stanicí. Navrhneme také software, který zaručí snadný
 a transparentní a způsob placení za dobíjení.

Finanční analýza

Zpočítáme veškeré investiční a provozní náklady vybraného řešení, stejně jako modelové řešení splátkového kalendáře a možnosti financování (dotačním titulem i bankovní institucí).