Elektromobilita pro firmy

Proč je elektromobilita pro Vaši firmu zajímavá?

Štědré dotace

Dotace ČR a EU na pořízení elektrických vozů a výstavbu infrastruktury

CSR

PR spojené se společenskou odpovědností a šetrností k přírodě

Technologický status

PR spojené s konceptem "early adopter" či "technology ambassador

Snížení nákladů

Provozní náklady jsou třetinové až čtvrtinové v porovnání s vozy se spalovacími motory

Ceny fosilních paliv

Rostoucí ceny fosilních paliv a nárůst nákladů na pohonné látky

Zvýhodnění

Parkování i v placených zónách zdarma či užívání jízdních pruhů pro autobusy

Plánované zákazy

V budoucnu zákazy dieselových motorů v centrech měst či zpoplatnění jejich vjezdu

A jak Vám může na cestě k elektromobilitě pomoci EPDOR?

Analýza legislativního vývoje

Zpracujeme pro Vás zhodnocení současného stavu a plánované národní i evropské legislativy v oblasti podpory elektromobility a s ní spojení infrastruktury.

Analýza potřeb Vaší firmy

Zanalyzujeme vzorce chování Vašich řidičů a obecné trendy využívání mobility ve Vaší společnosti, na základě čehož vydefinujeme ideální složení Vašeho vozového parku.

Průzkum trhu

Na základě zjištění Vašich potřeb uskutečníme průzum trhu a doporučíme konkrétní modely vozidel a s jejich pořízením spojené příslušenství.

Požadavky na infrastrukturu

Vezmeme si pod drobnohled Vaše sídlo a zhodnotíme, jak rozsáhlý zásah (elektrorozvody, stavba trafostanice, povolovací řízení) bude třeba.

Výběr vhodného financování

Navrhneme pro Vás využití nejvhodnějšího dotačního titulu a dokážeme pro Vás také zajistit zpracování žádosti o jeho získání.

Ekonomická analýza

Spočítáme pro Vás, jaké náklady Vás během tranzice k elektromobilitě čekají a kde můžete čekat úspory. Zpracujeme pro Vás několik scénářů od pozvolné po svižnou transformaci vozového parku.

Transformační plán

Zpracujeme pro Vás transformační plán, který bude obsahovat podrobný harmonogram přechodu k elektromobilitě - od soutěžení dodavatelů, školení zaměstnanců, implementace monitorovacího softwaru až po instalaci dobíjecích stanic a koupi/pronájem elektrických vozidel

Role transformačního agenta

Jsme schopni Vás zastupovat při vyjednávání s dodavateli nebo při komunikování Vaší transformace veřejnosti.