Jan Vavro

Honza se k EPDOR připojil na přelomu roku 2021 a 2022. Má ve firmě na starosti projekty týkající se digitalizace a automatizace. Stará se zároveň o zefektivnění interních procesů a zasazuje se o rozvoj obchodních příležitostí v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

V EPDOR zužitkovává zkušenosti a znalosti, které nabyl během studia robotiky. Mezi jeho kompetence patří práce v 3D modelovacích programech, konkrétně v SolidWorksu a AutoDesk Inventoru. Konstruktérské projekty pak dokáže proložit výpočty v softwaru MATLAB. Má za sebou několik vlastních projektů, z nichž za zmínku stojí návrh nápojového automatu, který kompletně navrhl, sestrojil a uvedl do provozu pomocí softwaru Arduino. V robotice pak například vytvořil model plně automatické linky na balení toaletních mýdel, kde využil portfolio společnosti ABB a jejich vizualizační program.


https://www.linkedin.com/in/jan-vavro-174213226/