Výkup komerčních pozemků

Záleží Vám na udržitelném rozvoji a mitigaci změny klimatu, s jejímiž dopady se setkáváme stále akutněji již v dnešní době? A plánujete prodat komerční pozemek, který vlastníte?

Požadované parametry

Průmyslová plocha

Ideální designací v územně plánovací dokumentaci jsou plochy určené k výrobě, lehkému nerušivému průmyslu či skladování.

Výměra nad 2,5 ha

Zajímají nás celistvé pozemky větších rozměrů, přesahujících 2 a půl hektaru.

Přístup k VN

Je třeba, aby bylo na pozemku nebo v bezprostřední blízkosti pozemku k dispozici připojení k síti vysokého napětí. Přítomnost funkční trafostanice je výhodou.

Může se například jednat o pozemky následujících typů:

Brownfieldy

(staré, i částečně zastavěné areály, které v současné chvíli nejsou využívány) 

Bývalé doly, lomy, skládky 

Plochy dezignované pro průmyslové využití 

V EPDOR se dlouhodobě angažujeme na poli obnovitelných zdrojů energie a v současné chvíli se zajímáme o možnosti, jak těmto technologiím umožnit plošný rozvoj na českém trhu.

Podpořte s námi rozvoj obnovitelných zdrojů v České republice!

Kontaktujte nás na info@epdor.com.