Vítejte u EPDOR Innovation

Jsme inovátoři soudobé energetiky 

Zabýváme se efektivními, inovativními technologiemi v oblasti energetiky.

Naším cílem je maximalizace využití potenciálu technologických produktů a optimalizace díky IoT.

Samozřejmostí je důraz na vysoké ekologické standardy.  

JSME EPDOR INNOVATION

Usilujeme o modernizaci energetických systémů

v komplexním spektru aplikací, od rezidenčních objektů až po areály velkých podniků.

Jsme společnost poskytující komplexní technickou znalost v oblasti obnovitelných zdrojů, energetické efektivity a centralizované i decentralizované energetiky. 

Naší vizí je maximální podpora udržitelného rozvoje, ochrana přírodních zdrojů a implementace nových technologií šetrných k životnímu prostředí.  

Našimi klienty jsou především veřejnoprávní subjekty a soukromé podniky všech velikostí. 

JSME ZAMĚŘENI NA EKOLOGICKÁ ŘEŠENÍ

V rámci produktového portfolia

se v současnosti zaměřujeme na modernizaci energetických zdrojů a to především ze strany...

. . .zpracování odborných studií, které našim klientům složí jako komplexní podklad pro zásadní investice do moderních energetických zdrojů.  

. . .technických návrhů a dimenzování nových zdrojů s účelem maximální efektivity. 

. . .ekonomického vyhodnocení záměru a doporučení vhodné realizace pro posuzovaný systém.

Studie proveditelnosti
Dotační administrativa
3D tisk
Energetická koncepce objektu
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY?

Místní energetická koncepce
Položka
Položka
Položka

Studie proveditelnosti
Položka
Studie proveditelnosti
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka

Komunitní energetika
Položka
Položka
Položka

Dotační administrativa
Položka
Položka
Položka
Položka

3D tisk
Položka
Položka
Položka

Energetická koncepce objektu
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka

EPDOR Innovation s.r.o.

Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 

IČ 096 57 118

+420 723 644 919

info@epdor.com