Manon Gonnessat

Manon nastoupila do EPDOR v rámci semestrální stáže. Podporuje naše úsilí o rozvoj podnikání na francouzském trhu pod vedením Zuzany Laugier, výkonné ředitelky jaderné pobočky EPDOR.

Manon je nadějnou, nadšenou mladou profesionálkou, která získala magisterský titul v mezinárodním managementu na IAE Bordeaux. Těší se několikanásobné mezinárodní zkušenosti. Pobývala například v Německu či Itálii, kde studovala marketing, nákupní proces, dodavatelský řetězec a obchodní management. Vzhledem ke svému francouzskému původu a byznysovému vzdělání má vynikající výchozí pozici k tomu, aby pomohla EPDORu navazovat a prohlubovat vazby s francouzskými firmami, které se snaží o prosazení na českém trhu, a také s českými společnostmi hledajícími obchodní příležitosti ve Francii.