Martin Hofman

Martin je studentem magisterského oboru Energetika na Fakultě strojní, ČVUT. Současně působí jako mladý výzkumný pracovník ve výzkumném centru UCEEB, kde se věnuje primárně pístové kogeneraci a v teoretické rovině Carnotovým bateriím (P2H2P). Martin je také aktivní na poli energetické transformace se zájmem o vodíkové hospodářství. V neposlední řadě se zajímá o využívání zemního plynu v kontextu současné energetiky.