Novinky

Jaká jsou rizika a jaké jsou příležitosti v oblasti jaderné energetiky? Jakým výzvám v dnešní době čelí Evropská unie a jednotlivé členské státy a jakou roli v jejich řešení hraje jaderná energie? A jak silně je role jaderné energetiky zakotvena ve strategickém rámci Evropské unie? Tyto a další otázky byly předmětem každoročního Evropského fóra...

Mezinárodní setkání Industrie Numérique Tchèque, které se bude konat 14. 5. 2019 v prostorách Velvyslanectví České republiky v Paříži, přivádí dohromady špičkové české IT firmy a potenciální francouzské klienty. Cílem tohoto setkání je poskytnout zajímavou příležitost poznat možné dodavatele pro CIOs či IT managery francouzských firem, které se...

Přestože se soustředíme primárně na budoucnost energetiky a inovační technologie, které ji učiní čistější, chytřejší a efektivnější, tradiční pilíře energetiky nám nejsou lhostejné. Trendy podporované evropskou legislativou a obecně změnou celospolečenského náhledu na význam ochrany životního prostředí s sebou přinesou výrazné změny a jejich dopady...

Francouzsko-česká obchodní komora i letos vyhlašuje ceny v oblastech inovace, společenské a environmentální odpovědnosti a podnikatelského příběhu. A právě v poslední kategorii oceňující firmy mladší 5 let, které vynikají svojí "originalitou, kreativitou a dynamickým přístupem k podnikání nebo svými finančními úspěchy prokazují potenciál dalšího...

3D tisk se postupně etabluje coby přední člen rodiny nejnovějších technologií a EPDOR v souladu se svou vizí tento vývoj dychtivě sleduje. Proto nás velmi těší, že se naší společnosti podařilo uzavřít partnerství s ENGIE Laborelec, leaderem v této oblasti. Věříme, že spolupráce s našimi belgickými partnery přinese spoustu zajímavých projektů a...

EPDOR se zúčastní workshopu společnosti CzechTrade v rámci veletrhu Global Industrie v Salonu Midest v Lyonu. Pro EPDOR se jedná o velmi zajímavou příležitostí pro zlepšení našich obchodních aktivit v průmyslu v Evropě. Očekáváme, že v Salonu Midest se seznámíme s dynamickými přístupy v oblasti vývoje produktů, sofistikovanějšími modely spolupráce...

V úterý 12. února v ZAT proběhne každoroční zákaznický den a bude oděn do úplně nového kabátu. Jmenuje se Zoom At Technology a bude pojat revoluční formou.
ZAT připravuje speciální virtuální konferenci se zákazníky, což umožní každému z nich si tuto akci užít z pohodlí vlastní kanceláře, domova či odkudkoli se rozhodnou zúčastnit.

Společnost EPDOR France uzavřela v roce 2018 hned několik slibných partnerství a nyní vyhlíží další projekty a výzvy.

EPDOR zaměřuje část své pozornosti a aktivit na studium a vývoj vodíkových technologií pro své české zákazníky. Vodík je nosičem energie, který umožňuje uložení a následné použití velkého množství energie, a proto má velký potenciál v oblasti průmyslu a čisté dopravy. Jedním z našich současných cílů je realizovat připravovaný pilotní projekt...