Ondřej Kořistka

Ondřej se primárně věnuje tématům v oblasti jádra a decommissioningu a podílí se na projektech čisté mobility a agrofotovoltaiky. Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, kde v současnosti v rámci doktorského studia zkoumá možnosti přepracování jaderného paliva. Pracuje pro Státní ústav radiační ochrany, kde se zabývá přírodní radioaktivitou a radonovou problematikou. V minulosti se věnoval onkologické radioterapii, když jako radiologický fyzik pracoval v Proton Therapy Center Czech. Ondřej se věnuje také výuce v rámci univerzity třetího věku a výuce fyziky pro budoucí mediky.