Energetická koncepce sportovní haly v Brozanech nad Ohří

Rok realizace: 2023

Předmětem projektu byl návrh energetické koncepce pro objekt sportovní haly ve vlastnictví obce Brozany nad Ohří. Cílem projektu bylo zpracovat technickoekonomické posouzení vybraných technologií pro nový stav objektu po navrhované rekonstrukci. Koncepce byla vypracována pro společnost Legner Görner architekti s.r.o. na základě jejich návrhu nového stavu sportovní haly. Nový stav budovy byl navržen tak, aby plnil požadované parametry pasivní budovy. Hlavními prvky pro dosažení daných parametrů byly vhodné zateplení, systém vzduchotechniky s rekuperací, moderní topná zařízení pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody a fotovoltaický systém na střeše objektu. Jednotlivé varianty realizace byly analyzovány a vyústily v závěrečné doporučení vhodné varianty realizace plnící veškeré parametry pasivní budovy.