Kdo jsme

Energy Project Development ORganization

Jsme Váš konzultační partner pro oblast energetiky

Jsme

firma se sídlem v Praze a dceřinými společnostmi v ČR a ve Francii

Jsme

tým seniorních expertů s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti energetiky

Jsme

mezinárodní a poskytujeme naše služby klientům nejen v ČR, ale i v Evropě či Asii

Jsme nadšení pro moderní energetiku

Inovace je klíčová v kterémkoli odvětví a v energetice to platí dvojnásob. Našim klientům se snažíme přinášet know how ohledně nejnovějších technologických trendů, jejichž aplikací jim, mimo jiné, pomáháme zvýšit efektivitu, podpořit technologický kredit, vylepšit sociální a environmentální odpovědnost, nebo v dlouhodobém horizontu snížit náklady.

Abychom zaručili prvotřídní kvalitu služeb, spolupracujeme s výzkumnými institucemi a leadery jednotlivých technologických odvětví a hledáme příležitosti pro uplatnění jejich produktů a řešení v energetice.

Zajímají nás následující témata

Energetická efektivita

Ve světě, kde jsou přírodní zdroje stále vzácnější a kde spotřeba neustále roste, je nejlepším způsobem, jak i nadále uspokojovat naše potřeby, zacházet s energetickou účinností jako s plnohodnotným zdrojem energie.

Obnovitelné zdroje

Jsme ekologové každým coulem. Proto podporujeme zelené a udržitelné zdroje energie všeho druhu a pomáháme klientům v jejich adopci a rozvoji.

Vodíkové technologie

Přídomek "pohon budoucnosti" zdobí vodík již několik dekád. Věříme však, že jeho plošná komercializace v energetice i v dopravě je skutečně za dveřmi a snažíme se jí v tom být nápomocni.

Komunitní energetika

Hlavní myšlenkou komunitní energetiky je společná výroba a následné sdílení energie z obnovitelných zdrojů. Municipalitám pomůžeme se strategií a zpracujeme projekty od počáteční místní energetické koncepce přes studii proveditelnosti až po správu dotační žádosti.

Rozvoj expertních týmů a poradenství

Klientům nabízíme konzultace v oblasti energetiky. Naše expertní týmy neustále rozšiřujeme. Naši odborníci pracují na široké škále projektů, které zahrnují analýzy, strategické plánování a implementaci inovativních řešení v energetickém sektoru. Dokážeme efektivně reagovat na potřeby klientů, dosáhnout společně stanovených cílů v oblasti energetiky a tím přispět k její modernizaci.

Podpora velkých investičních projektů

Zaměřujeme se na strategickou podporu rozsáhlých investičních projektů v energetice s výhledem na zajištění dlouhodobé stability a udržitelnosti. Naše služby jsou zaměřeny na projekty jako jsou paroplynové cykly, přečerpávací elektrárny a další velké energetické iniciativy, které vyžadují komplexní přístup a podporu.

S tradiční energetikou máme také letité zkušenosti

Přestože se primárně soustředíme na moderní energetiku a inovativní technologie, sektor klasické energetiky je nám stále velmi blízký.

Naši experti zastávají pozice v řídících orgánech firem, řídili mezinárodní investiční programy, vedli až 200členné projektové týmy, navrhovali nákupní strategie, dohlíželi na controllingové projekty a podíleli se na vývoji a výstavbě různých typů elektráren a dalších energetických zařízení.


Zkušenosti máme s projekty realizovanými pro:

Uhelné elektrárny

Jaderné elektrárny

Paroplynové elektrárny

Teplárny