Novinky

Pokud má být transformace energetiky úspěšná, musí se transformovat všechny složky energetického sektoru včetně přenosové a distribuční soustavy. Přirozeně, pro bezpečný provoz sítí musí pokračovat práce na posilování a obnově vedení a rozvoden. V EPDOR ale dobře víme, že tím transformační aktivity nekončí a ve stejném duchu se nesla i Konference...

Ačkoli diskuzi ohledně energetické transformace v poslední době dominují zejména témata obnovitelných zdrojů, smart gridu a výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech, plyn se díky svým mnohým přednostem, kterými jsou především flexibilita, nízkoemisnost (jež může být ještě umocněna spoluspalováním vodíku) a v současnosti také velmi nízká cena,...

Svět bez umění by byl prázdný. Kulturní, hudební a další umělecké události potřebují v této nelehké době pomoci více než kdy jindy. Po boku dalších významných partnerů včetně Ministerstva kultury je nám proto velkou ctí podpořit Noir Film Festival 2020, který se uskuteční v srpnu 2020 na Křivoklátě.

Společenskou odpovědnost bereme v EPDOR vážně a na důkaz toho se podílíme na inovativních projektech, které mají výrazně kladný dopad na společnost a planetu. V současné době zpracováváme projekt pod záštitou Rozvojového programu OSN, v němž se snažíme českým know how inspirovat debatu a vývoj energetické efektivity v sektoru budov v Bosně a...

Digitalizace světa kolem nás je nevyhnutelnou realitou, která s sebou nese mnohé výhody a příležitosti. V průmyslu i energetice se jedná o jeden z nejvýznamnějších trendů, kterému jsme se i my v EPDOR pro naše klienty v rámci několika projektů věnovali. Potenciál digitalizace však neleží pouze za branami továren a elektráren, ale napříč všemi...

Naše aktivita na poli udržitelné mobility se v posledních dvou letech rapidně zvýšila. V současnosti pro naše klienty zpracováváme dva projekty s tématikou elektromobility a dobíjecí infrastruktury a plánujeme v tomto trendu pokračovat. Abychom tuto ambici mohli naplnit, je nutné se na velmi dynamickém trhu udržitelné mobility orientovat, sledovat...

S nadšením oznamujeme, že se k našemu týmu přidává čerstvá krev! Naše řady rozšiřují dva mladí a nepopiratelně talentovaní jedinci. Rádi bychom tímto v EPDOR přivítali Viliama Kravece a Zeina Hammada. V rámci svých expertíz se budou podílet na projektech zaměřených na energetickou transformaci.

Změna je život. Po letech strávených na Jindřišské přesunujeme sídlo naší společnosti na novou adresu. Naším novým oficiálním domovem je Rybná 716/24, Praha 1, 110 00. Svoji činnost však budeme převážně provozovat z kanceláře na Praze 6, Osamocená 436/16. Tuto kancelář se chystáme využívat coby "živou laboratoř" pro testování nových technologií,...