Novinky

Naše aktivita na poli udržitelné mobility se v posledních dvou letech rapidně zvýšila. V současnosti pro naše klienty zpracováváme dva projekty s tématikou elektromobility a dobíjecí infrastruktury a plánujeme v tomto trendu pokračovat. Abychom tuto ambici mohli naplnit, je nutné se na velmi dynamickém trhu udržitelné mobility orientovat, sledovat...

S nadšením oznamujeme, že se k našemu týmu přidává čerstvá krev! Naše řady rozšiřují dva mladí a nepopiratelně talentovaní jedinci. Rádi bychom tímto v EPDOR přivítali Viliama Kravece a Zeina Hammada. V rámci svých expertíz se budou podílet na projektech zaměřených na energetickou transformaci.

Změna je život. Po letech strávených na Jindřišské přesunujeme sídlo naší společnosti na novou adresu. Naším novým oficiálním domovem je Rybná 716/24, Praha 1, 110 00. Svoji činnost však budeme převážně provozovat z kanceláře na Praze 6, Osamocená 436/16. Tuto kancelář se chystáme využívat coby "živou laboratoř" pro testování nových technologií,...

Ambiciózní cíl uhlíkové neutrality do roku 2050 si v oblasti energetiky žádá dramatické změny. Ačkoli je výroba energie z ryze čistých zdrojů dlouhodobě preferovanou variantou Evropské unie, je nutné se zamýšlet nad problémy, které jsou s přechodem na ně zejména v našich zeměpisných šířkách spojeny. Je nezbytné se tedy zamýšlet také nad...

V rámci státního programu na podpor úspor energie na období 2017-2021 se poradenská společnost EPDOR zapojí počátkem roku 2020 do nového dvouletého projektu Ministerstva průmyslu a obchodu. Je zaměřen na zpracování výzkumu a následné vytvoření metodiky výpočtu standardizované úspory energie u alternativních paliv v sektoru dopravy. Partnerem...

Rok 2020 otevíráme uzavřením důležité rámcové dohody na poradenské služby se Skupinou ČEZ. Pevně věříme, že nám otevře cestu k řadě zajímavých projektů a že s našimi partnery z ČEZ budeme dál rozvíjet energetické projekty a roztáčet kola energetické transformace. Mezi poradenské služby, které nás rámcová dohoda opravňuje Skupině ČEZ poskytovat,...

Naši partneři ze ZAT pořádají v úterý 4. února již druhý ročník úspěšné virtuální konference nesoucí název Zoom At Technology. Během hodinového programu nás panel expertů provede třemi tematickými okruhy s názvy "Power engineering on the edge of tomorrow", "Data, data, data ... Collect, connect, decide!" a "Smart, safe and comfortable: Mission...

Vzhledem k tomu, že se světy energie a IT stále více prolínají, pracujeme v EPDOR na tom, abychom i ve druhé zmíněné oblasti zůstávali relevantním hráčem. Do nového roku proto vstupujeme obnovením certifikace pro prodej nejmodernějších softwarových produktů IBM. Certifikace nás opravňuje k prodeji, mimo jiné, softwaru IBM Watson, IBM XaaS,...

I letos se zástupci EPDOR zúčastnili mezinárodní All for Power Conference 2019, která skýtala jako tradičně řadu velmi zajímavých přednášek a panelových diskuzí, v nichž své názory představili renomovaní odborníci na českou i světovou energetiku. Na pořadu dne bylo zhodnocení obecného směřování české energetiky, analýzy vývoje energetiky u našich...