Zpracovali jsme vstupní studii proveditelnosti výroby vodíku

15.03.2024

Pro významnou energetickou společnost jsme zpracovali studii proveditelnosti na elektrolyzér umožňující výrobu tzv. zeleného vodíku a kyslíku rozkladem vody. Zelený, nebo také čistý či obnovitelný vodík (RFNBO – obnovitelné palivo nebiologického původu) je vodík vzniklý elektrolýzou vody, kdy elektřina je vyrobena výhradně z obnovitelných zdrojů. Během jeho výroby tak nevznikají žádné skleníkové plyny. Studie se zabývala srovnáním dvou základních technologických řešení pro elektrolyzér alkalický nebo tzv. PEM elektrolyzér, z nichž byl doporučen ten vhodnější včetně konkrétního subtypu.

Politika obnovitelného vodíku v EU se v posledních letech rychle rozvíjí – Evropská komise v roce 2022 představila strategii REPowerEU, podle které by EU měla do roku 2030 zvýšit výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů a přiblížit se tak cíli být do roku 2050 klimaticky neutrální. RFNBO vodík tak představuje do budoucna vysoce ceněnou, univerzální surovinu, která najde své uplatnění ve výrobě kapalných paliv nebo jako samotné palivo pro elektromobily s vodíkovými palivovými články (FCEV).