Novinky

Ačkoli převážnou část naší pozornosti věnujeme obnovitelným zdrojům energie, považujeme v EPDOR jadernou energetiku za velmi důležitý pilíř energetického mixu, který bude naše továrny, domácnosti či veřejnou infrastrukturu zásobovat elektřinou v budoucnosti. Právě proto jsme členy České nukleární společnosti, jejíž deklarovaným cílem je "provádět...

V úterý 10. a ve středu 11. září jsme se zúčastnili konference a festivalu Future Fort Prague 2019, největšího futuristického festivalu v České republice. Dozvídali jsme se o nejnovějších technologických trendech a průlomových objevech a diskutovali o jejich dopadech na ekonomiku, byznys a společnost. V EPDOR věříme, že odvážným štěstí přeje a že...

Minulý týden se zástupci EPDOR zúčastnili třetího ročníku letního festivalu Cloud&Heat. Naši partneři z Cloud&Heat produkují datová centra, z nichž dokáží efektivně využít odpadní teplo např. k vytápění budov. Událost, organizovanou pro zaměstnance Cloud&Heat, pro zájemce o technologii tohoto inovativního lídra z řad firem či studentů a v...

S velkým potěšením oznamujeme, že se k nám v srpnu přidá čerstvá krev v podobě Clémence Gregoire, studentky z francouzské EPF Ecole d'Ingénieurs. Během své stáže u nás se bude věnovat zejména vodíku a jeho možným aplikacím v energetice a dopravě. Druhým tématem v jejím portfoliu pak bude agrovoltaika a inovace v oblasti solární energie. Na...

Minulý týden (konkrétně 20. července), uspořádal EPDOR pro své klienty a partnery soukromou zahradní party v prostorách zahrady naší "energetické" laboratoře v pražských Vokovicích. Musíme se pochlubit, že party se mimořádně vydařila. Ubírala se v následujícím duchu: generujeme si vlastní energii (v rohu zahrady jsme nainstalovali malé ostrovní...

Elektrizační soustava byla postavena pro účely a potřeby světa, který se nevyhnutelně stává minulostí, a proto je třeba ji intenzivně modernizovat, aby dokázala čelit výzvám, které před ni klade technologický vývoj světa kolem nás. Abychom se o nejnovějším vývoji v této oblasti dozvěděli co nejvíce, šli jsme přímo ke zdroji a zúčastnili jsme se...

Peter Szenasy vystoupil na letošním Prague European Summit 2019, kde se věnoval problematice důležitosti chytré distribuční sítě ("smart grid"). V současnosti se v EPDOR intenzivně věnujeme technologii Internet of Things a studujeme způsoby její integrace právě v oblasti distribuce elektřiny. Vzhledem k tomu, jakým tempem se energetika v posledních...

Jaká jsou rizika a jaké jsou příležitosti v oblasti jaderné energetiky? Jakým výzvám v dnešní době čelí Evropská unie a jednotlivé členské státy a jakou roli v jejich řešení hraje jaderná energie? A jak silně je role jaderné energetiky zakotvena ve strategickém rámci Evropské unie? Tyto a další otázky byly předmětem každoročního Evropského fóra...

Mezinárodní setkání Industrie Numérique Tchèque, které se bude konat 14. 5. 2019 v prostorách Velvyslanectví České republiky v Paříži, přivádí dohromady špičkové české IT firmy a potenciální francouzské klienty. Cílem tohoto setkání je poskytnout zajímavou příležitost poznat možné dodavatele pro CIOs či IT managery francouzských firem, které se...