Spolupráce EPDOR a ABMI Groupe na zajištění odborníků pro evropské jaderné projekty

31.05.2024

Výstavba nových jaderných zdrojů je v současnosti velmi aktuálním tématem, především v souvislosti s probíhajícím tendrem na nové jaderné bloky v Dukovanech a Temelíně. Počítá se s využitím výrobní i inženýrské kapacity České republiky – české firmy jsou schopné a připravené zapojit se do procesu výstavby nových jaderných zdrojů a dodávat komplexní technologie a služby. K dlouhodobé obsluze a údržbě jaderných zařízení je nutné zajistit dostatek odborníků s vysokoškolským, odborným i technickým vzděláním. Jaderná elektrárna potřebuje inženýry z různých oborů – stavební inženýry, strojní inženýry, elektroinženýry, specialisty v oblasti řízení a regulace, řízení kvality, bezpečnosti práce.

Právě spolupráce na zajištění kvalifikované pracovní síly pro evropské jaderné projekty je předmětem Memoranda o porozumění mezi společností EPDOR a ABMI Groupe, francouzskou inženýrskou skupinou, která má v oblasti jaderných technologií rozsáhlé odborné znalosti a dlouholetou zkušenost. Strategické partnerství v oblasti inženýrského poradenství přinese nové obchodní příležitosti v rámci celé Evropy (především ČR, Francie, Spojené království). Obě strany se zavázaly být spolehlivým partnerem při náboru a školení expertů, jehož účelem je přenos odborných znalostí, získání špičkové kompetence v oblasti jaderné energetiky a rychlý a efektivní proces začlenění do praxe.

Zájem o vysoce kvalifikované odborníky v oboru jaderné energetiky neustává, v příštích letech se obrovská potřeba nových odborníků naopak bude ještě zvyšovat. Studentům technických vysokých škol vzdělávání v jaderných oborech otevírá mezinárodní kariérní příležitosti a možnosti zapojení do mezinárodních struktur a projektů. Vzhledem k tomu, že jádro by mělo být vedle obnovitelných zdrojů základním pilířem budoucí bezemisní energetiky v České republice, představuje obor dlouholetou perspektivu zaměstnání.

Máte znalosti nebo zkušenosti v tomto oboru? Hledáte příležitosti, kde Vaše know-how využít? Láká Vás práce na mezinárodních jaderných projektech? Prohlédněte si naši nabídku volných pracovních míst.