Veletrh WNE 2023 představil to nejlepší ze světové civilní jaderné energetiky

13.12.2023

V Paříži se ve dnech 28.–30. listopadu konala světová výstava World Nuclear Exhibition. Jde o největší oborový veletrh na světě, na kterém bylo letos zastoupeno 88 zemí světa, své produkty a know-how představilo 780 vystavovatelů, a účast přesáhla 23 000 návštěvníků. WNE každé dva roky poskytuje platformu pro setkávání odborníků, veřejných činitelů a zástupců firem působících v oblasti jaderné energetiky. Hlavním letošním tématem bylo zapojení jaderné energie ve světové energetice a způsoby, jak úspěšně čelit environmentálním a energetickým výzvám.

Roli jaderné energie pro dekarbonizaci hospodářství během svého vystoupení na panelové diskuzi zdůraznil i ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který zároveň představil české plány v oblasti rozvoje a podpory jaderné energetiky. Ministr také zahájil českou národní expozici, kde se účastníkům prezentovaly české společnosti. Během veletrhu obvykle probíhá množství obchodních jednání. Posílení vazeb mezi společnostmi působícími v jaderné oblasti a otevřenost k mezinárodní spolupráci patří mezi klíčové aspekty akce a veletrh je tak ideálním místem pro setkání se stávajícími i potenciálními partnery.

Peter Szenasy, Vice-Executive Director Czech Power Industry Alliance a zároveň Managing Director EPDOR, a Zuzana Laugier, Managing Partner EPDOR France, se setkali s našimi dlouhodobými partnery a klienty, společností ZAT a ÚJV Řež. Další schůzka se zástupci společnosti EDF (Électricité de France) se týkala SMR – malých modulárních reaktorů, které jsou vzhledem ke svým vlastnostem zárukou stálé dodávky bezemisní energie. O možnostech spolupráce jsme jednali také se společností ABMI a GE (General Electric).

Účast na veletrhu a schůzky s partnery na nás zanechaly pozitivní dojem a věříme, že se nám pro český energetický sektor podaří zajistit nová partnerství a příležitosti pro spolupráci.