EPDOR Innovation Vám pomůže naplno využít potenciál komunitní energetiky

05.03.2024

Hospodárné nakládání s energiemi bude i v tomto roce prioritou jak pro jednotlivce, tak pro podniky a územní celky, jako jsou obce. Nabídka našich služeb proto zahrnuje tvorbu místní energetické koncepce (MEK), která spočívá ve vytvoření přehledu všech lokálních zdrojů energie, detailním zmapování spotřeby energie na daném území a v sestavení energetické bilance. Součástí tohoto strategického dokumentu je plán pro efektivní využití energie s přihlédnutím na místní potřeby a záměry.

Městům a obcím poskytujeme maximální podporu v zavádění opatření vedoucích k optimalizaci spotřeby energie, zajištění úspor v rozpočtu a zvýšení kvality života v obci. Zaměřujeme se na snížení energetické náročnosti obecních objektů – právě obecní budovy a pozemky mají velký potenciál pro instalaci obnovitelných zdrojů energie, které pak mohou pokrýt významnou část vlastní spotřeby a případně i spotřeby dalších objektů. MEK je stěžejním podkladem pro návrh energetického společenství, do kterého se mohou spolu s obcí sdružit místní podniky a obyvatelé a společně investovat do rozvoje komunitní energetiky. Sdílení energie z místních bezemisních zdrojů přináší mnoho výhod: snížení znečištění ovzduší, zvýšení odolnosti vůči výkyvům cen energií a posílení energetické soběstačnosti.

MEK zpracovaná našimi odborníky Vám přinese komplexní pohled na energetickou situaci v dané lokalitě a způsoby, jak dosáhnout energetické efektivity a udržitelnosti. Obce a dobrovolné svazky obcí navíc mohou žádat o dotaci na zpracování MEK v rámci Výzvy č. NPO 3/2024, a to až do výše 95 % způsobilých nákladů. Neváhejte se na nás obrátit – připravíme pro Vás návrh vhodného řešení a pomůžeme Vám s realizací Vašeho záměru.