Úspěšné projekty: FVE v Holešově vyrábí zelenou energii pro autosalon

04.04.2024

Od zahájení realizace fotovoltaické elektrárny na střeše budovy společnosti DOBE CAR s.r.o. v Holešově uplynul rok. Stavba byla do trvalého provozu uvedena v červnu, a od té doby pomáhá zajistit stabilní dodávku elektřiny, odolnost vůči výkyvům cen energií, a celkově efektivní a udržitelný provoz.

Firma DOBE CAR s.r.o. se zabývá prodejem a opravami osobních motorových vozidel, včetně energeticky náročného provozu lakovny a dobíjení elektromobilů. Cílem projektu tedy bylo snížení energetické a finančně-provozní náročnosti budovy. Vypracovali jsme návrh optimálního výkonu instalace – 40 kWp – pro zajištění částečného krytí rostoucích energetických potřeb autosalonu z vlastního nezávislého a obnovitelného zdroje.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Dotaci jsme zajišťovali ve výzvě Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. Výzva vyhlášené v rámci Národního plánu obnovy. Finanční podpora činila 35 % z celkových způsobilých výdajů, do kterých patří náklady na FV panely, střídače, podkonstrukce, kabeláž a elektroinstalace, zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost ve výstavbě. Projekt je do roku 2028 ve fázi udržitelnosti, během které je nutné udržet jeho výstupy a výsledky.