Dokončili jsme první etapu Studie proveditelnosti pro ZVVZ GROUP, a.s.

17.01.2024

Cílem Studie, kterou zpracovává tým z EPDOR Innovation, je technickoekonomické zhodnocení možností záměny palivové základny v areálu ZVVZ Group, a.s.

Areál se nachází ve městě Milevsko v Jihočeském kraji a zásobuje teplem velké procento jeho obyvatel. Modernizace energetických zdrojů a řešení zaměřené na maximální využití nefosilních zdrojů má zajistit budoucí udržitelnost provozu i s ohledem na legislativní opatření ČR a EU.

Studie konkretizuje navrhovaná řešení a označuje doporučenou variantu, včetně akčního plánu případné implementace. První etapa spočívala výhradně v posouzení spotřeby tepla a elektrické energie areálu ZVVZ a vyhodnocení možné modernizace za účelem krytí těchto spotřeb. V druhé etapě se zaměříme na doplňující spotřebu tepla odběratelů ve městě Milevsko.

Všem, kteří se na studii podílejí, děkujeme za skvělou spolupráci!