Studie podpory energeticky efektivních a inteligentních budov v Bosně a Hercegovině

Rok realizace: 2020

Projekt s názvem "Transformace směrem k energeticky účinným a inteligentním budovám" měl za úkol zanalyzovat současný stav a potenciál pro zlepšení v případě energetické účinnosti a modernizace sektoru veřejných budov v Bosně a Hercegovině. Nejprve byl přezkoumán stávající model mechanismů financování pro implementaci opatření zvyšujících energetickou účinnost. Na základě zjištěných skutečností a ve spojení s analýzou zkušeností s podporou iniciativ zvyšujících energetickou účinnost v České republice byl představen alternativní model financování těchto opatření, přičemž byly zohledněny možné synergie mezi stávajícími mechanismy a byla navržena "hierarchizace" stávající struktury. Tento výstup projektu se má stát odrazovým můstkem pro diskusi tvůrců politik o změně systému podpory iniciativ zvyšujících energetickou účinnost v Bosně a Hercegovině. Pro vlastníky a provozovatele veřejných budov byl dále vypracován "průvodce", jenž popisuje důležitost iniciativ spojených se zvyšováním energetické účinnosti a popisuje proces, jak opatření implementovat.. Kromě konvenčních opatření a technologií průvodce nezapomíná ani na inteligentní technologie, jako jsou chytré senzory či komplexní systémy řízení provozu budov.