Jiří Burda

Vzdělání

  • Bc., České vysoké učení technické v Praze
  • Ing., České vysoké učení technické v Praze (aktuálně)

Jazyky

  • čeština
  • angličtina

OdbornostStrojní inženýrství, Obnovitelné zdroje energie, Akumulace elektrické energie

Jiří Burda je členem týmu dceřiné společnosti EPDOR Innovation specializující se na inovativní a udržitelné technologie v energetice. Náplní jeho práce je analýza segmentace a různorodosti oblasti pro projekty a návrh řešení obnovitelných zdrojů energie ve smyslu spolehlivosti, efektivity a zvýšení potenciálních úspor pro klienta. 

V současné době studuje magisterský program se specializací energetika na ČVUT Fakultě strojní. Během bakalářského studia pracoval ve firmě zabývající se problematikou obnovitelných zdrojů energie a energetickou soběstačností. Ve výzkumném a vývojovém centru obnovitelných zdrojů a elektromobility společnosti se podílel na výzkumu, ověřování a zlepšování kvality produktů a služeb. Náplní práce bylo od prvotního sestavování návrhu přes tvorbu 3D modelů až po samotnou realizaci projektu. S výzkumným centrem také spolupracoval při tvorbě své bakalářské práce. Dále pracoval na oddělení kvality nákupu jako strojírenský technolog, kde se podílel na několika projektech, osvojil si práci v kolektivu, komunikaci s klienty i spolupracovníky a práci v počítačových programech.