Místní energetická koncepce pro Mšené-lázně

Rok realizace: 2023

Předmětem koncepce byla konkretizace energetické situace Obce a následné posouzení obnovitelných zdrojů energie využitelných pro založení energetické komunity. Projekt byl rozdělen do dvou částí, a to Místní energetické koncepce a Návrhu obnovitelných zdrojů energie pro založení energetického společenství. Součástí Místní energetické koncepce bylo posouzení možnosti instalace fotovoltaiky na pěti obecních objektech. Navrhovanými zdroji obnovitelné energie na území obce byla větrná energie, solární energie a využití obecní biomasy. Klíčovou částí návrhu byla analýza možnosti instalace větrných elektráren na území obce, jelikož lokalita byla již v minulosti několikrát označena za vhodnou. Společnost EPDOR Innovation daný záměr ověřila a doporučila obci vhodný postup při jednání s obyvateli. Koncepce byla zakončena kapitolou na téma Energetických komunit, které bude v budoucnu klíčové pro rozvoj obce. Projekt byl zakončen závěrečnou prezentací a diskusí se zastupiteli.