Oliver Kvapil

Vzdělání

  • Bc., Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Ing., Vysoká škola ekonomická v Praze (aktuálně)

Jazyky

  • čeština
  • angličtina

Odbornost: Analýza dat, ekonomická analýza, průzkum trhu

Oliver Kvapil je ve firmě ve funkci firemního správce a také má za úkol analyzování určitých úkolů, jako je např. analýza nabídek elektřiny od dodavatelů. Jako správce má na starosti interní záležitosti, jako jsou starání se o firemní auta, správa kanceláře apod. Ve firmě také využívá svých analytických a ekonomických znalostí a podílí se také na spolupráci na energetických projektech, zejména na vypracování studie proveditelnosti jako junior analytik.

Studuje obor Data analytics in business na Vysoké škole ekonomické v Praze. Oliver je také fotbalový trenér, odkud se naučil vlastnostem jako jsou vůdcovství nebo strategické myšlení. Na škole vždy vynikal svým logickým uvažováním při řešení matematických problémů a snaží se tyhle dovednosti využít v praxi.