Posouzení možností řešení rozvoje a změn zásobování energií v Novém Strašecí


Rok realizace: 2022

Město Nové Strašecí chystalo v letech 2020 a 2021 rozsáhlé renovační opatření v oblasti centrálního zásobování teplem, avšak krize na trhu s energiemi z podzimu 2021, umocněná agresí ruské federace na Ukrajině v roce 2022 způsobila, že původně plánované postupy neměly ekonomický smysl. Toto umocněné hrozbou potenciálního odpojování koncových odběratelů tepla z CZT, komplikovalo rozhodování zástupců Města Nové Strašecí o provádění dalších investičních akcí spojených s provozem CZT. Odpojování koncových odběratelů od CZT bylo pro provozovatele CZT velký rizikem, neboť rozpad odběratelské sítě by mohl učinit plánované, a v mnoha případech velmi potřebné, renovace zmařenými investicemi. Předmětem Studie bylo zpracování posouzení možností řešení rozvoje a změn zásobování energií ve Městě Nové Strašecí.