Energetická koncepce sportovní haly v Brozanech nad Ohří

21.08.2023

Pro objekt sportovní haly v obci Brozany nad Ohří na severozápadě Čech jsme navrhli energetickou koncepci, kterou jsme vypracovali pro společnost Legner Görner architekti s.r.o. na základě jejich návrhu nového stavu sportovní haly. Nový stav budovy byl navržen tak, aby plnil požadované parametry pasivní budovy. Provedli jsme analýzu a technickoekonomické posouzení různých variant realizace, které by vedly k dosažení daných parametrů – především vhodné zateplení, systém vzduchotechniky s rekuperací, moderní topná zařízení pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody a fotovoltaický systém na střeše objektu. Výsledkem bylo závěrečné doporučení vhodné varianty plnící veškeré parametry pasivní budovy.

Architektonický návrh sportovní haly a okolního prostranství si můžete prohlédnout v galerii.