Studie proveditelnosti nového paroplynového cykluRok realizace: 2020

Tým EPDOR ve spolupráci se ŠKODA PRAHA, a.s. zpracovával pro nejmenovaného klienta ze střední Evropy studii proveditelnosti pro výstavbu nového paroplynového cyklu. Experti EPDOR měli na starosti posouzení realizace vyvedení elektrického výkonu a schopnosti startu ze tmy (mj. za použití bateriového uložiště) či koncepci řídícího systému. Zároveň jsme pro klienta provedli odhad investičních nákladů pro jednotlivé varianty včetně porovnání výrobců plynových turbín, odhad nákladů LTSA či posouzení osobních nákladů v lokalitě. Součástí rozsahu bylo také vypracování dodavatelského modelu, zpracování rizikové analýzy, popis povolovacího procesu či zpracování harmonogramu předprojektové přípravy. V neposlední řadě tým EPDOR pro klienta zmapoval nejnovější trendy v energetice (v ČR a v Evropě) v kontextu PPC, bateriových úložišť, využití vodíku a existujících a plánovaných legislativních požadavků z hlediska ochrany životního prostředí.