Sensowatch

Sensowatch nabízí senzorický systém, který detekuje mimořádné situace především v sociálních a zdravotních ústavech.  

Pro více informací přejděte na web Sensowatch.