Produktový rozvoj dobíjecích stanic pro pražská SVJ


Rok realizace: 2018

Obsahem poradenských služeb byla analýza a definice procesních kroků pro realizaci pilotního projektu vybudování dobíjecí stanice bytového domu (SVJ). EPDOR uskutečnil analýzu a definici procesních kroků pro realizaci pilotního projektu vybudování dobíjecí stanice bytového domu, která se skládala ze shrnutí obecné legislativy (posouzení projektů v dané lokalitě z hlediska životního prostředí a požadavků ERÚ), analýzy dokumentů provozovatelů distribučních soustav a vyhodnocení řízení dle Stavebního zákona, porovnání použitelné techniky pro zřízení dobíjecí stanice u konkrétních lokalit, návrhu vhodného řešení pro bytové domy, finanční analýzy vybraného modelu dobíjecí stanice pro bytové domy a vypracování modelového příkladu návratnosti investice pilotního projektu včetně dohody s vlastníkem konkrétního bytového domu pro instalaci dobíjecí stanice.