Implementace digitální sítě pro Internet věcí


Rok realizace: 2018

Předmětem projektu bylo zpracování koncepce sběru dat a zpracování technologických dat v podmínkách ČEZ Teplárenská a.s., konkrétně pak navržení a ověření technologie bezdrátového sběru dat ze stávajících kalorimetrů v distribuční síti. Stávající řešení bezdrátových odečtů vykazovalo častou poruchovost při přenosu a také energetickou náročností. Cílem projektu bylo zhodnocení využití dostupných technologických možností, návrh metodiky implementace, návrh rozpočtu a časového rámce, návrh konsolidace dat z různých zdrojů, návrh využití získaných dat dle potřeb ČEZ Teplárenské a zohlednění strategie ČEZ a.s. v této oblasti. Pilotní projekt byl uskutečněn v lokalitě Radvanice/Elektrárna Poříčí.