Implementace IoT technologií

Jednoho dne se probudíme do světa, ve kterém nás dům upozorní, že děti dorazily domů ze školy. Poté, co si z lednice vezmou odpolední svačinu, kuchyně zaznamená tuto změnu a zadá novou položku do nákupního listu, který je sdílen s místním supermarketem. V něm roboti zboží připraví, zabalí a zašlou pomocí autonomního vozidla nebo dronu přímo k nám domů. Na základě dat z našich chytrých hodinek, které v reálném čase analyzují naše tělesné funkce, je nám nabídnuta večeře nejvhodnější pro naše současné nutriční potřeby v souladu s tím, co máme právě k dispozici ve spíži. Pokud souhlasíme, hodinky pokynou troubě, aby se zahřála tak akorát do chvíle, kdy dorazíme domů z práce. Vybití našim hodinkám nehrozí, neboť díky nanotechnologiím v našem oblečení se kombinací sluneční energie a energie generované naší chůzí neustále nabíjí.

Odstavec výše není úryvkem z vědecko-fantastického románu. Naopak, jedná se o velmi realistické vykreslení nepříliš vzdálené budoucnosti. A na tu je radno se připravit.

Zvažujete implementaci IoT ve Vaší organizaci?
Nechte experty EPDOR Vás touto transformací provést!

Zařídíme pro Vás zhodnocení možností implementace i samotné nasazení.

Přípravná fáze

Dokážeme pro Vás zajistit vše od úvodního poradenství, zpracování konceptu modernizace Vaší společnosti, zpracování studie proveditelnosti, výběru nejvhodnější technologie a vysoutěžení jejího dodavatele.

Implementační fáze

Zajistíme dodávku technologie a její instalaci. Součástí řešení je také implementace uživatelsky přívětivé a na míru šité monitorovací platformy, která uživateli poskytne komfortní ovládání a možnost rychle reagovat na vývoj událostí.

S jakými IoT projekty se setkáváme?

Průmyslový podnik

Monitoring výroby a dalších procesů či stavu zařízení v reálném čase.

Zdravotnické zařízení

Monitoring podmínek pro pacienty, např. v domovech pro seniory..

Vzdělávací instituce

Monitoring podmínek studentů v učebnách či využití IoT pro studijní účely.

Kancelářský komplex

Monitoring podmínek pro efektivní pracovní nasazení zaměstnanců..

Společenská událost

Zatraktivnění události a sběr cenných dat o jejím průběhu..

Naše reference

Implementace digitální sítě IoT (měřičů tepla)


Strategickým cílem společnosti ČEZ Teplárenská je zajistit výrobu, dodávku a prodej tepla koncovým zákazníkům na všech místech, ve kterých skupina vlastní a provozuje zdroje vhodné pro ekonomicky efektivní a ekologickou výrobu a dodávku tepla. Vlastní přibližně 200 kilometrů zásobníků tepla a rozvodů, 205 výměníkových stanic, uhelné elektrárny v Proboštově a více než 60 plynových kotlů různých typů, konstrukcí a výkonu. EPDOR poskytuje řešení pro sběr dat a jejich přenos z existujících měřičů tepla pomocí sítě LoRa Internet of Things.

Monitoring prostředí během filmového festivalu na Křivoklátě


V srpnu 2018 jsme ve spolupráci s IBM a IQRF nasadili během filmového festivalu Noir-Film na překrásném středověkém hradě Křivoklát IoT senzory. Měřili jsme například kvalitu vzduchu v divadelním sále. V dalších halách jsme pak digitálně monitorovali teplotu, vlhkost vzduchu či přítomnost částic CO2. K měření jsme využívali senzory od IBM, Bluemix a IQRF Protronix.

Analýza možností využití dostupných IoT technologií v distribuční síti


Cílem projektu bylo popsat dostupné IoT technologie, analyzovat jejich funkcionality na zákaldě klientem definovaných kritérií a výsledně také navrhnout nejvhodnější způsoby jejich využití v distribuční síti. Mezi zohledňovanými kritérii byly technické parametry těchto technologií, jejich dostupnost na trhu, kyberbezpečnost a potenciální využití.