Implementace IoT technologií

Implementace IoT

Vložte svůj text...

Naše reference

Implementace digitální sítě IoT (měřičů tepla)


Strategickým cílem společnosti ČEZ Teplárenská je zajistit výrobu, dodávku a prodej tepla koncovým zákazníkům na všech místech, ve kterých skupina vlastní a provozuje zdroje vhodné pro ekonomicky efektivní a ekologickou výrobu a dodávku tepla. Vlastní přibližně 200 kilometrů zásobníků tepla a rozvodů, 205 výměníkových stanic, uhelné elektrárny v Proboštově a více než 60 plynových kotlů různých typů, konstrukcí a výkonu. EPDOR poskytuje řešení pro sběr dat a jejich přenos z existujících měřičů tepla pomocí sítě LoRa Internet of Things.

Monitoring prostředí během filmového festivalu na Křivoklátě


V srpnu 2018 jsme ve spolupráci s IBM a IQRF nasadili během filmového festivalu Noir-Film na překrásném středověkém hradě Křivoklát IoT senzory. Měřili jsme například kvalitu vzduchu v divadelním sále. V dalších halách jsme pak digitálně monitorovali teplotu, vlhkost vzduchu či přítomnost částic CO2. K měření jsme využívali senzory od IBM, Bluemix a IQRF Protronix.

Analýza možností využití dostupných IoT technologií v distribuční síti


Cílem projektu bylo popsat dostupné IoT technologie, analyzovat jejich funkcionality na zákaldě klientem definovaných kritérií a výsledně také navrhnout nejvhodnější způsoby jejich využití v distribuční síti. Mezi zohledňovanými kritérii byly technické parametry těchto technologií, jejich dostupnost na trhu, kyberbezpečnost a potenciální využití.