Komunitní energetika

popis aktuální legislativy • postup při tvorbě • podklady pro komunikaci s občany

Proč komunitní energetika?

Komunitní energetika je hlavním prvkem pro podporu decentralizace a demokratizaci energetiky. Účelem plánované novely energetického zákona je zvyšování instalace obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti u veřejných i soukromých subjektů na území České republiky. Hlavní myšlenkou komunitní energetiky je společná výroba a následné sdílení energie z obnovitelných zdrojů, což pro výrobce i spotřebitele nese mnoho výhod.


Vyplatí se

 • Existují štědré dotace na pořízení obnovitelných zdrojů energie
 • Snížení výdajů za energie

Pozitivní PR

 • Status ekologicky smýšlející obce
 • Posílení obecní společenské odpovědnosti
 • Snížení skleníkových plynů

Příprava na budoucnost

 • Zvýšení energetické účinnosti
 • Energetická nezávislost
 • Cena elektrické energie neustále roste

Další výhody

 • Společné využití přebytků z fotovoltaiky
 • Snížení ztrát přenosem energie
 • Snížení dovozu energetických surovin


Cíle spojené s rozvojem energetických komunit

Inovace je klíčová v kterémkoli odvětví a v energetice to platí dvojnásob. Pro naše klienty zpracováváme projekty od počáteční místní energetické koncepce přes studii proveditelnosti až po správu dotační žádosti. Našim cílem je především: • Zvýšit efektivitu a snížit rizika
 • Vylepšit sociální a environmentální odpovědnost
 • Podpořit technologický kredit
 • Snížit náklady v dlouhodobém horizontu