Martin Hodek

Čerstvou posilou týmu EPDOR je student energetiky na Českém Vysokém Učení Technickém v Praze, Martin Hodek, jehož zkušenosti získané na zahraničních univerzitách ve Finsku a na Taiwanu vnáší nový pohled do současných energetických projektů. Ani firemní prostředí mu však není cizí, kdy za zmínku stojí například jeho činnost pro General Electric a podíl na výzkumu efektivních možností kogenerace pro UCEEB.

V EPDOR se Martin věnuje rovině udržitelného vývoje, a to jak v oblasti "zelených" řešení, tak i soudobé elektromobility. Jeho neutuchající zájem o nové technologie, intenzivní pracovní nasazení a zaměření se na detail jsou klíčové prvky odrážející jeho přístup k řešení projektů.