Odborné poradenství pro trh se solární energií


Rok realizace: 2018-2020

Společnost EPDOR pro svého klienta zajistila mapování a zevrubnou analýzu potenciálních lokalit pro výstavbu velkých fotovoltaických parků v ČR. Výběr vhodných kandidátních lokalit probíhal na základě multikriteriálního vyhodnocení, zohledňující mj. (a) umístění lokalit dle katastru nemovitostí, vlastnických vztahů, věcných břemen, technické infrastruktury, (b) postavení lokalit z hlediska potenciálních vazeb na spotřebitele, (c) postavení lokalit z hlediska současného zapojení FVE do soustavy atd. Součástí projektu bylo také zhodnocení možností implementace bateriového úložiště energie a potenciál poskytování podpůrných služeb provozovateli přenosové soustavy.