Optimalizace obchodního procesu a business strategie


Rok realizace: 2015

Pro skupinu MPOWER se EPDOR podílel na tvorbě nové firemní a komerční strategie. Skupina MPOWER integruje firmy v oblasti vývoje, technologie, inženýringu, výroby a servisu armatur pro klasickou a jadernou energetiku a chemický, petrochemický a hutní průmysl. Poradenská činnost EPDOR spočívala v analýze business strategie a obchodního procesu a navržení cílového stavu (popis možností pro zajištění udržitelného růstu firmy, zajištění nových příležitostí, trhů a zákazníků), zmapování potenciálu trhů (tuzemsko a zahraničí), zákazníků a produktů pro realizaci nových obchodních příležitostí a k zabezpečení udržitelného růstu firmy a návrh na způsob optimalizace obchodního procesu, včetně využití již získaných a budoucích znalostí účastníků procesu.