Poradenství v oblasti zadávání zakázek


Rok realizace: 2016

Předmětem tohoto projektu byla analýza stávající nákupní a smluvní strategie, návrh formy a způsobu optimalizace procesu subdodávek pro zvýšení efektivity nákupního procesu a snížení rizik a relevantní zapojení dalších oddělení do procesů nákupu. Hlavním úkolem EPDOR bylo definovat strategii jednotlivých oblastí dodávek, nastavit proces poptávání dodavatelů, snížit náklady a zvýšit efektivitu realizace tohoto procesu při zapojení dalších dotčených oddělení, a také zajistit distribuci rizik spojených se subdodávkami mezi společností a dodavateli v rámci platné legislativy Zákonu o veřejných zakázkách (ZVZ). Po uskutečnění analýza stávajícího stavu došlo k sestavení návrhů opatření pro budoucí nastavení nákupu a vypracování směrnice nákupního procesu.