Podpora projektu větrné elektrárny

Rok realizace: 2017

EPDOR investorovi projektu poskytnul služby projektového řízení a inženýrinku v rámci přípravy projektu větrné farmy v severních Čechách. Projekt měl realizovat stavbu 13 větrných turbín. Služby EPDOR byly rozděleny do dvou fází. V rámci první fáze byly uskutečněny analytické činnosti posuzující aspekty místního kódu sítě, proces povolení sítě, stavební podmínky s ohledem na aktuální situaci projektu a naplňování potřeb investora. Druhá fáze byla zaměřena na podporu realizace projektu a pokrývala tak aktivity v lokalitě, zejména se jednalo o podporu compliance s právními předpisy v oblasti stavebnictví, podporu procesu uvádění do provozu, leteckého práva, pracovního práva, regulace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a obecné komunikace s místními úřady, včetně komunikace související s připojením k síti.