Studie roamingu přeshraničního dobíjení elektromobilů


Rok realizace: 2020

Předmětem studie bylo navržení implementace přeshraničního dobíjení z právního a daňového pohledu. Studie řešila problematiku výjezdu zákazníka registrovaného ke službě E.ON Drive do zahraničí a následného dobíjení elektrovozu na zahraničních dobíjecích stanicích. Analyzovali jsme mj. problematiku rozdílných sazeb a principů DPH uplatňovaných v elektromobilitě v EU, identifikovali problémy přeshraničního DPH v případě elektromobility, zaobírali se možnými způsoby účtování zahraničního dobíjení a jejich výhod, nevýhod či rizik, vyhodnocovali transparentnost eRoamingu pro zákazníky aj. Výsledkem bylo doporučení nejvhodnějšího modelu fungování eRoamingu s přihlédnutím k rizikům a složitosti implementace a definice potřebné podoby smluv umožňující službu přeshraničního roamingu pro jednotlivé aktéry (tj. zahraniční poskytovatelé služeb dobíjení, dodavatelé backendového systému či zákazníci.