Studie byznysového potenciálu vyřazování fotovoltaických panelů
v České republice

Rok realizace: 2019

Pro společnost ÚJV, a.s. jsme zpracovali studii, která mapovala situaci na českém trhu ohledně vyřazování fotovoltaických panelů z provozu ("solar decommissioning"). Naši analytici nejprve zhodnotili obecnou situaci na českém fotovoltaickém trhu a vypracovali odhad počtu pravděpodobně vyřazovaných panelů v čase. Dále došlo ke zhodnocení současné úrovně technologického procesu recyklace panelů a bylo zanalyzováno konkurenční prostředí a plány českých i zahraničích společností své recyklační kapacity a techniky rozvíjet. V neposlední řadě byla také zmapována současná i plánovaná legislativa, která prostředí recyklace energetických zařízení reguluje. Na závěr bylo klientovi představeno několik podoblastí, v nichž je možné spatřovat byznysový potenciál této aktivity.