Studie potenciálu komunální energetiky v Brozanech nad Ohří Rok realizace: 2022

Předmětem studie byla analýza implementace zelených a úsporných projektů na území obce. Cílem studie bylo zejména konkretizovat navrhovaná řešení a zpracovat pro ně hlubší technickoekonomické posouzení. V rámci Studie byly definovány možné alternativní technologie využitelné k diverzifikaci a modernizaci zdrojů energie, které povedou k výrazným úsporám Zadavatele. Na objektech vlastněných obcí byl vytvořen energetický koncept za účelem úspory energií. Poslední část studie obsahovala definici, aktuální legislativní možnosti a postup při tvorbě Energetické komunity. Alternativní zdroje na území obce a na objektech vlastněných obcí byly posouzeny na základě jejich vhodnosti pro vytvoření budoucí energetické komunity. Studie byla zakončena konkrétním postupem pro tvorbu energetického společenství, který bude realizovatelný hned po legislativní úpravě Energetického zákona ČR.