Veronika Lichá

Jazyky
  • čeština
  • angličtina – CAE úroveň C2 (2015)
  • japonština – JLPT úroveň N3 (2019)

Odbornost: Administrativní podpora, správa dotačních žádostí, psaní a překlad textů (ČJ/AJ)

Veronika má u projektů na starosti správu žádostí o podporu v informačních systémech (ISKP14+, ISKP21+, AIS SFŽP ČR) a komunikaci s projektovými manažery. Při předkládání žádostí a zpráv pečlivě dbá na to, aby splňovaly stanovené formální náležitosti a byl tak zajištěn hladký průběh administrace. Vykonává také podpůrnou činnost v administrativě, která zahrnuje tvorbu dokumentů, přípravu podkladů, vyhledávání informací a jejich zpracování.

Další náplní její práce a zároveň velkou zálibou je práce s jazykem a textem, jako je psaní příspěvků a jejich překlad. K tvorbě poutavého a efektivního marketingového obsahu je nezbytný přirozený a výstižný projev v obou jazycích, vnímá tedy potřebu neustále se učit a zdokonalovat. Vítá příležitosti k tomu pracovat s rozmanitými digitálními nástroji a osvojit si nové dovednosti. Jde vstříc inovativním a účinným řešením a je odhodlána se svým dílem podílet na energetické transformaci a přispět k zajištění udržitelné budoucnosti.