Zdeněk Husák

Zdeněk Husák řeší v EPDOR oblast řízení technického řešení projektů, investičního procesu a nákupu.

Má mnohaleté zkušenosti v řízení útvaru údržby výrobního zařízení ve skupině ČEZ včetně technické přípravy generálních oprav, jejich obchodního zajišťování, realizace a uvádění do provozu. Zdeněk vedl týmy odborných pracovníků údržby a nákupu v uvedené společnosti i v období přípravy při vyčlenění útvarů údržby v uhelných elektrárnách ČEZ do samostatných společností. V tomto období zodpovídal také za kontinuitu realizace technické úrovně údržby při smluvním zajištění s nově vzniklými společnostmi pro stanovené elektrárny.

Svoje zkušenosti zúročil ve skupině ČEZ při zajišťování a zpracování technických a obchodních dokumentů pro obnovu a výstavbu nových zdrojů čtyř projektů v severozápadní lokalitě ČEZ.