Zdeněk Husák

Vzdělání

  • Ing., Západočeská univerzita v Plzni
  • Postgraduální studium Jaderná energetika II, České vysoké učení technické

Jazyky

  • čeština
  • angličtina
  • ruština

Odbornost: Energetické inženýrství, elektrická síť, nákup, vývoj projektů

Zdeněk Husák se zajímá hluboké inženýrské a investiční know-how. Má dlouholeté zkušenosti s řízením úseku údržby výrobních zařízení ve Skupině ČEZ, včetně technických školení generálních oprav jejich obchodního zabezpečení, implementace a uvádění do provozu.

Zkušenosti zúročil v rámci Skupiny ČEZ při zajišťování a zpracovávání technických a obchodních podkladů pro dovybavení stávajících zdrojů nebo výstavbu nových zdrojů čtyř velkých elektrárenských projektů v severozápadních Čechách.

Zdeněk pracoval ve Skupině ČEZ přes 40 let, v letech 1972 až 2014 působil v řídících jednotkách výroby, údržby, nákupu a investic.