Zhodnocení přenosových IoT technologií

Rok realizace: 2019

Cílem spolupráce bylo komplexní zhodnocení vhodnosti stávajících a nově vznikajících relevantních komunikačních technologií IoT pro oblast distribuce elektrické energie. Posuzovány byly následující případy aplikace IoT technologie: dálkový odečet elektroměrů, přerušení plomby, přerušení pojistky na rozvodu, námraza na vedení, měření teploty a průhybu vodiče. V průběhu projektu si strany vyjasnily požadavky nejen na možnost odečítat informace ohledně stavu a veličin v distribuční síti, ale též požadavky na její řízení a zabezpečení či správu koncových IoT zařízení. Pro matici těchto případů a jednotlivých zkoumaných přenosových technologií byl zpracován hodnotící model a na základě něj pak odpovídající doporučení. Přenosové technologie byly hodnoceny nejen k datu zpracování studie, ale také s několikaletým výhledem, aby se zamezilo riziku volby technologie, jejíž provoz nebude např. z regulatorních důvodů možný.