AGEMSYS Development mění název na EPDOR Innovation

30.06.2023

V naší společnosti vždy usilujeme o to držet krok s vývojem a ve všech ohledech vyhovět požadavkům moderní doby. Inovace je klíčovým slovem pro naši činnost, a proto jsme se rozhodli přejmenovat naši společnost tak, aby její název odrážel náš dlouhodobý závazek přinášet inovativní a energeticky účinná řešení.

Společnost AGEMSYS Development s.r.o. proto 26. června 2023 oficiálně změnila svůj název na EPDOR Innovation s.r.o. Nový název podtrhuje inovativní charakter společnosti a zaměření na ekologické služby pro menší a středně velké zákazníky včetně municipalit a státní správy. Ke změně nás vede také přiblížení k mateřské organizaci a užší propojení aktivit a zdrojů napříč skupinou EPDOR.

Klienty a obchodní partnery společnosti AGEMSYS Development s.r.o. si dovolujeme upozornit, že veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv nebo změny smluv stávajících a podobně, musí být realizovány s použitím nového obchodního názvu společnosti. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste nově používali při komunikaci s naší firmou výhradně nový obchodní název EPDOR Innovation s.r.o.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci!