EPDOR potvrzuje členství v České nukleární společnosti

25.09.2019

Ačkoli převážnou část naší pozornosti věnujeme obnovitelným zdrojům energie, považujeme v EPDOR jadernou energetiku za velmi důležitý pilíř energetického mixu, který bude naše továrny, domácnosti či veřejnou infrastrukturu zásobovat elektřinou v budoucnosti. Právě proto jsme členy České nukleární společnosti, jejíž deklarovaným cílem je "provádět osvětu, napomáhat vzdělávání veřejnosti v oboru jaderné energetiky a šířit objektivní informace z oblasti mírového využívání jaderné energie". Věříme, že má-li naše země omezit emise skleníkových plynů do ovzduší a napomáhat tak vizi udržitelné energetiky Evropské unie, výstavba dalšího jaderného bloku a podpora jaderné energetiky v České republice obecně je správným krokem k tomuto cíli. Tato podpora však nemůže být bezpodmínečná. I jaderná energetika se musí adaptovat potřebám energetické transformace, poskytnout větší flexibilitu a nalézt způsoby, jak elektrickou energii akumulovat a zároveň dostát nejvyšším bezpečnostním standardům.