Spolupráce EPDOR a ALG Advisory  

19.10.2017

V oblasti energetiky navázal EPDOR partnerství s nezávislým konzultantem Alešem Gavlasem, vystupujícím pod obchodní značkou ALG ADVISORY.

V Aleši našel EPDOR zkušeného partnera pro komplexní mezinárodní poradenské projekty. Aleš pracuje v energetickém průmyslu téměř 20 let a působil na mnoha místech napříč střední a východní Evropou. Je známý svou odbornou znalostí prostředí, obchodními zkušenostmi, svým originálním náhledem a kreativitou při hledání řešení složitých projektů.

EPDOR od spolupráce s ALG ADVISORY očekává, že se nám společně podaří vytvořit synergii v projektech spojených s užíváním moderních digitálních nástrojů a technologií, a to skrze struktury energetického řetězce / výrobního cyklu. Konkrétněji očekáváme přínos našeho partnerství v širokém spektru projektů od výstavby až po provozování elektrických a tepelných zdrojů, včetně vyřazování těchto zdrojů z provozu, stejně jako v oblasti úspor a řízení spotřeby energie.