Spolupráce EPDOR a LDM

12.12.2017

LDM je firma s více než 220 zaměstnanci. Její hlavní orientací je export. Průmyslové ventily LDM lze nalézt po celém světě, zejména v oblasti výroby elektřiny, průmyslových procesů, topení, větrání, klimatizace, plynárenství, ale i dalších oblastech. Na konci roku 2016 se EPDOR stal partnerem společnosti LDM pro činnost na trhu na Středním východě. LDM inspiroval další úspěšné průmyslové hráče na českém trhu mnoha způsoby. EPDOR se domnívá, že v rámci spolupráce s LDM mohou rozvíjet a zvyšovat úspěšnost nových přístupů, technologií, zákazníků a trhů.