Prezentace EPDOR ve Francouzsko- české obchodní komoře

EPDOR byl představen na akci pro nové členy Francouzsko-české obchodní komory.