ZAT a EPDOR spojily své síly v oblasti IoT

03.11.2017

Duben 2017 byl pro EPDOR výrazný i z pohledu progresu v oblasti internetu věci (IoT). Oblast internetu věci je něco, o čem v EPDORu přemýšlíme jako o logickém vyústění spojení mezi světem energetiky a světem IT. Internet věci umožní energetickým společnostem sledovat a diagnostikovat mnoho důležitých parametrů provozu technologických zařízení, což z energetiky udělá mnohem dynamičtější, flexibilnější, spolehlivější, přívětivější a hospodárnější sektor. Obě společnosti ZAT i EPDOR jsou připravené participovat na této transformaci sektoru, a proto v dubnu 2017 podepsali dohodu o spolupráci.