Dokončení první fáze Místní energetické koncepce pro obec Mšené-lázně

17.07.2023

Společnost EPDOR Innovation úspěšně dokončila první fázi Místní energetické koncepce, jejímž cílem je posouzení možnosti využití obnovitelných zdrojů energie při tvorbě energetické komunity. Koncepce se týká obce Mšené-lázně ležící v severozápadní části České republiky v Ústeckém kraji na jižním okraji okresu Litoměřice. V obci se mimo jiné nachází rekreační komplex Lázně Mšené a.s. zaměřený na léčbu pohybového aparátu. V koncepci energetických úspor jsou zahrnuty dvě ze šesti částí obce, Mšené-lázně a Vrbice, které se společně rozkládají na 13 km2 a mají 1 191 obyvatel.

Základ místní energetické koncepce spočívá v analýze současného stavu energetické situace, tedy vytvoření přehledu všech lokálních zdrojů energie, detailním zmapování spotřeby energie na daném území a v sestavení energetické bilance, která by měla být provedena v rámci daného území jako celku, ale také ve vyšší míře detailu pro obecní majetek. V rámci první fáze energetické koncepce jsme navrhovali a vyhodnocovali případné instalace fotovoltaiky na obecní objekty Základní školy, Mateřské školy, Školy Brníkov, kulturního domu a šaten sportovního areálu. Zváženo bylo také několik možností pro optimální využití přebytků výroby elektrické energie z FVE.

Druhá fáze se bude týkat možností instalace obnovitelných zdrojů energie (například větrné elektrárny, využití biomasy) a budoucího zakládání energetických komunit.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další společné působení na projektu!